Nodokļu maksātāja informācija un apliecības

Nodokļu maksātājs: TATJANA FOMIČEVA
reģistrēts Nodokļu maksātāju reģistrā 2011.gada 06.decembrī ar kodu -11260

Kontaktinformācija pa e-pastu: tfomiceva@gmail.com

Starptautiskā Intelektuālā Īpašuma Aģentūra INTELS
Reģistrācijas apliecība Nr.211 izsniegta 2009.gada 27. maijā

Informācija par profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem:

Apziņas Veidošanas centrs “ARGALIM”
Apliecība Nr.3/01/06 izsniegta 2006.gada 19.janvārī

Biedrība “Selēna Plus”
Sertifikāts Nr.0006 izsniegts 2007.gada 19.oktobrī
Sertifikāts Nr.0007 izsniegts 2007.gada 16.novembrī

Alicija Eiliakas, psychoterapist, Gong master
Diploms izsniegts 2010.gada 24.oktobrī